Katastrální mapy - katastr nemovitostíInformace o jednotlivých katastrálních územích a mapových listech. Evidence rastrových souborů katastrálních map, zobrazení stupně digitalizace v jednotlivých katastrálních územích.
[Katastrální mapy]